Serialisatie en aggregatie

Om de productie van namaakgeneesmiddelen tegen te gaan en de veiligheid van consument en fabrikant te waarborgen, worden er overal ter wereld specifieke wet- en regelgevingen opgesteld voor traceerbaarheid in de farmaceutische sector. Transparantie en traceerbaarheid (ook traceability genoemd) zijn hier immers twee kernwoorden geworden, vooral wat betreft serialisatie en aggregatie.

 

Serialisatie en aggregatie: betekenis

Om de volledige weg te traceren die producten afleggen, is het nodig dat zij voorzien worden van een unieke code. Deze code bevat nuttige informatie over het product en wordt ingelezen via een vision systeem. Op die manier wordt de leesbaarheid van de code gecontroleerd en wordt de data die de code bevat, vergeleken en doorgestuurd naar een database. Dit proces noemt men serialisatie. Vervolgens kunnen alle afzonderlijke verpakkingen gegroepeerd worden in bijvoorbeeld bundels en omkartons. Uiteraard moet elke eenheid dan opnieuw een unieke code krijgen die informatie bevat over de inhoud ervan, wat men aggregatie noemt. Deze informatie wordt eveneens opgeslagen in een centrale database die geraadpleegd kan worden indien gewenst. Binnen dit proces van serialisatie en aggregatie zorgt ons vision systeem er ten slotte ook voor dat verpakkingen die niet aan de nodige eisen voldoen, automatisch uit de productie gehaald worden.

 

Onze oplossingen voor serialisatie en aggregatie

Het spreekt voor zich dat men de juiste hard- en software nodig heeft om dit proces van serialisatie en aggregatie efficiënt te laten verlopen. Codivex’ systeem is gebaseerd op standaard componenten die hun correcte werking reeds bewezen hebben, zoals de PCE Smart Camera’s en de PCE Pilot Line Manager. Bovendien maken wij gebruik van megapixel camera’s voor het aggregatie proces waarmee elke individuele verpakking nogmaals geïnspecteerd wordt. Dit zorgt voor een grotere betrouwbaarheid van het systeem, omdat volledige bundels en omkartons in één camerabeeld gelezen worden. Bovendien zorgen wij voor alle hardware en software omtrent serialisatie en aggregatie, waardoor we één centraal aanspreek- en servicepunt vormen voor onze klanten.

 

Track & trace via serialisatie en aggregatie

Waar de farmaceutische industrie pioniers zijn gebleken, merken we dat steeds meer industrieën (zoals medical devices, food en cosmetica) hun verpakkingslijnen beginnen uit te bouwen met serialisatie en track & trace toepassingen. In de verpakkingsindustrie zijn serialisatie en aggregatie immers nodig om op een betrouwbare manier de weg te traceren die producten hebben afgelegd. Elke stap in het verpakkingsproces moet zo getraceerd kunnen worden tot aan de fabrikant. Codivex is op de hoogte van alle werkwijzen en huidige regelgevingen wereldwijd, waardoor we elk proces van serialisatie en aggregatie vlot en efficiënt kunnen laten verlopen. Wil je meer weten over de betekenis van serialisatie en aggregatie? Of wil je graag bespreken welke mogelijkheden wij bieden? Aarzel dan niet om ons te contacteren!